Dr. sc. Paško Bilić urednik je posebne tematske sekcije pod naslovom ‘Medijska pismenost građana Republike Hrvatske kao sociološki fenomen’ u časopisu Revija za sociologiju (Scopus) Hrvatskog sociološkog društva. U tematskoj su sekciji tri izvorna znanstvena rada nastala na temelju anketnog istraživanja provedenog na projektu ‘Medijsko obrazovanje je važno.MOV’ financiranog iz Europskog socijalnog fonda (ESF) na kojem je Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) bio znanstveni partner.

Paško Bilić, IRMO i Marija Brajdić Vuković sa Instituta za društvena istraživanja Zagreb, autori su članka pod naslovom ‘Biti medijski pismen u Republici Hrvatskoj: karakteristike i odabrane dimenzije medijske pismenosti kao društvene prakse’. Dina Vozab sa Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, autorica je članka pod nazivom ‘Traženje povezanosti medijske pismenosti i političke participacije kod različitih generacija’. Krešimir Krolo sa Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru,  autor je članka ‘Gledaj (TV) i uči? Važnost (utjelovljenog) kulturnog kapitala u objašnjenju klasične i digitalne medijske pismenosti’.

Cjelokupna tematska sekcija objavljena je na engleskom jeziku u otvorenom pristupu i dostupna je na sljedećoj poveznici:

https://hrcak.srce.hr/broj/23607

Share:
Skip to content