Projekt Praćenja medijskog pluralizma (Media Pluralism Monitor) financira Europska unija a koordinira Centar za medijski pluralizam i medijske slobode (CMPF) Europskog sveučilišnog instituta (EUI) u Firenci. Institut za razvoj i međunarodne odnose sudjeluje u implementaciji projekta od 2015. godine. U 2017. godini analiza je provedena na ujednačenoj metodologiji u 31 europskoj zemlji, odnosno u 28 zemalja članica Europske unije i tri zemlje kandidatkinje: Makedoniji, Srbiji i Turskoj. Rezultati su podijeljeni u četiri domene: osnovna zaštita, tržišni pluralizam, politička nezavisnost i društvena uključivost. Svaka se domena sastoji od pet indikatora, a indikatori od niza zakonodavnih, ekonomskih i socijalno-političkih varijabli.

Na razini cjelokupnog praćenja primjetni su određeni trendovi. U nekolicini europskih zemalja novinari su izloženi prijetnjama i napadima. Radni su uvjeti novinara pogoršani u brojnim zemljama. Zaštita je zviždača (eng. whistleblowers) slaba u cijeloj Europi. Koncentracija je medijskog vlasništva jedan od najvećih rizika za medijski pluralizam jer ograničava raznolikost dostupnih informacija u medijima. Uplitanje politike osobito je izraženo u nestabilnim ekonomskim uvjetima. Javni su medijski servisi ugroženi u srednjoj i istočnoj Europi. Rodna nejednakost u upravljačkim strukturama i proizvodnji medijskog sadržaja izražena je u svim zemljama. Napredak u stvaranju javnih politika usmjerenih poboljšanju medijske pismenosti slab je na razini cijele Europske unije.

U Hrvatskoj je praćenje proveo dr.sc. Paško Bilić s Odjela za kulturu i komunikacije zajedno sa dr.sc. Antonijom Petričušić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i Ružicom Eterović (nezavisna istraživačica). Rezultati pokazuju srednji rizik u sve četiri domene (osnovna zaštita, tržišni pluralizam, politička nezavisnost, društvena uključivost). Najveće su prijetnje pluralizmu vidljive u indikatorima nedostatne uredničke autonomije u donošenju odluka i proizvodnji sadržaja, političkom utjecaju na javni servis, slaboj zastupljenosti manjina u medijima, slaboj zastupljenosti žena u medijima i upravljačkim strukturama medija te nerazvijenoj nacionalnoj strategiji promicanja medijske pismenosti.

POVEZNICE

The reports for all countries are available herehttp://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2017/

The report for Croatia is available here: Croatia MPM2017 country report

Share:
Skip to content