Anastasya Raditya-Ležaić objavila je poglavlje u knjizi u okviru projekta „Public Service Development Establishing Good Governance“ koji provodi Nacionalno sveučilište za javne usluge u Mađarskoj. Poglavlje pod nazivom „China-Croatia Relations: Preview and Outlook“ objavljeno je u knjizi „China and Central Europe: Success or Failure?“ koju je uredio Tamás Matura a publicirala izdavačka kuća Ludovika Egyetemi Kiadó. Rad se bavi ključnim odrednicama gospodarskih i političkih odnosima između Hrvatske i Kine, te razmatra odnose unutar specifičnih okvira suradnje, primjerice Inicijative pojas i put, suradnje SIE-a i Kina te EU-a i Kine.

Share:
Skip to content