Dr. sc. Damir Demonja, 17. srpnja sastao se, u Cite Universitaire, Fondation Hellenique u Parizu, s prof. dr. sc. Mariom Gravari-Barbas, ravnateljicom IREST-a, Institut de Recherche et d’Etudes Superieures du Tourisme, Universite Paris 1 Pantheon Sorbonne. Tema sastanka bila je operacionalizacija suradnje temeljem potpisanog Sporazuma o suradnji između IRMO-a i IREST-a. Dogovoreno je da se dosadašnja iskustva u istraživanju turizma u Hrvatskoj predstave znanstvenim tekstovima u cijenjenoj online publikaciji “Via@Tourism Review“, International Interdisciplinary Review of Tourism, u broju za 2017. godinu. Urednik tog broja bit će dr. sc. Damir Demonja. Svi prilozi, nakon recenzije i prihvaćanja, planiraju se objaviti na sedam jezika (njemačkom, katalonskom, španjolskom, francuskom, talijanskom, portugalskom i engleskom). Na taj način međunarodna znanstvena javnost upoznat će se dosadašnjim postignućima i stanjem hrvatskog turizma, a time se otvaraju mogućnosti osmišljavanja i uključivanja obje institucije u međunarodna znanstvena istraživanja i projekte. Potaknuto je i uzajamno posjećivanje znanstvenika obje institucije, IRMO-u i IREST-u, korištenjem raspoloživih programa financiranja posjeta/razmjene profesora i istraživača od strane europskih fondova. Također, dr. sc. Damir Demonja pozvan je da, u okviru IREST-ovih programa gostovanja stranih profesora/znanstvenika, studentima IREST-a, održi više predavanja o turističkim temama koje obrađuje u svom znanstveno-istraživačkom radu.

Share:
Skip to content