logo županije

Trajanje projekta: 7/2012. – 11/2012.

Naručitelj: Grad Zagreb, Ured za strategijsko planiranje i razvoj grada

Voditeljica projekta: dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić

Glavni cilj projektnog zadatka bio je temeljem prethodno napravljene analize sektora kulturnih/kreativnih industrija grada Zagreba predstavljene u studiji “Zagreb kao kulturni proizvod” (2010.) predložiti ciljeve i konkretne mjere koji će osnažiti sam sektor kulturnih/kreativnih industrija, doprinijeti gospodarskom razvoju grada temeljeno na kulturnim/kreativnim industrijama te pridonijeti njegovoj vidljivosti u međunarodnom okruženju. U tom smislu, plan donosi definicije, obuhvat i ulogu kulturnih/kreativnih industrija u razvoju grada, pravni okvir i opis EU politika u ovom području, ocjenu potencijala i okvirnu procjenu domaćeg i turističkog tržišta za kulturne/kreativne industrije te njihovu SWOT analizu. Završno, predložen je akcijski plan poticanja razvoja kulturnih/kreativnih industrija s ciljevima i mjerama za provedbu i vremenskim planom, s iskazanim pokazateljima ostvarenja po ciljevima i mjerama za praćenje i vrednovanje, nositeljima provedbe te s prikazom potrebnih financijskih sredstava i mogućih izvora za financiranje kao i načinom praćenja provedbe. Plan je komplementiran i primjerima europske prakse.

Share:
Skip to content