logo

Trajanje projekta: 01.12.2023. – 15.01.2024.

Naručitelj: Hrvatski savez gluhih i nagluhih

Voditeljica projekta: dr. sc. Ivana Keser

Aktivnosti će obuhvatiti:

  • priprema upitnika o stanju udruga članica Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih;
  • analiza upitinik o stanju udruga članica Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih;
  • priprema i održavanje radionice na temu “Strateško planiranje za udruge članice Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih”;
  • izrada Plana o daljnjem postupnju.
Share:
Skip to content