logo županije

Trajanje projekta: 09.03.2020. – 20.12.2022.

Naručitelj: Dubrovačko-neretvanska županija

Voditelj projekta: dr.sc. Jakša Puljiz

Plan razvoja temeljni je planski dokument kojim se utvrđuju ključni razvojni ciljevi, prioriteti i mjere za održivi društveno-gospodarski razvoj pojedine županije u razdoblju od sedam godina.
Aktivnosti uključuju:
– definiranju metodološkog okvira
– izrada osnovne analize po sektorima od strateškog značaja za razvoj županije
– u suradnji s regionalnim koordinatorom izrada SWOT analize;
– u suradnji s regionalnim koordinatorom vođenje procesa utvrđivanja vizije i razrade strateškog okvira
– u suradnji s regionalnim koordinatorom osnažiti sudjelovanje javnosti u kroz partnerstvo, tj. uključivanje relevantnih dionika u proces izrade i provedbe Plana;
Cilj je osigurati strateški okvir za djelovanje županije i ostalih lokalnih aktera u razdoblju do kraja 2027., a u skladu sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem.
Očekivani učinak je učinkovitija i djelotvornija provedba aktivnosti javnih tijela na području DNŽ u pogledu ostvarivanja ključnih strateških ciljeva županije.

Share:
Skip to content