Trajanje projekta: 4/2016. – 6/2016.

Naručitelj: Grad Pula

Voditelj projekta: dr. sc. Sanja Tišma

Glavni cilj projekta bio je promicanje ruralnog turizma oko urbanog područja Grada Pule i pružanje podrške održivim razvojnim strategijama, povećanje vidljivosti, atraktivnosti, dostupnosti perifernih destinacija boljim iskorištavanjem prirodne i kulturne baštine te upotpunjavanjem turističke ponude i poboljšavanjem javnih intervencija i turističkih (razvojnih) politika na područjima regije. IRMO je izradio Akcijski plan koji se sastoji od nacrta teritorijalnih odnosa i dionika uključenih u sektor koji su predviđeni Akcijskim planom, pravnog okvira unutar kojeg se planiraju akcije/djelovanja, izvora financiranja tih aktivnosti, i objašnjenja i opisa intervencija koje se planiraju napraviti te njihovih referentnih indikatora (ETIS indikatori). Akcijski plan obuhvatio je rezultate SWOT analize za cijelo područje Grada Pule s naglaskom na ruralna područja (okoliš, mobilnost, kultura i nasljeđe te inovacije i profesionalne vještine). Također su predložene buduće aktivnosti za unaprjeđenje razvoja turizma, zaštitu okoliša, učinkovitije korištenje kulture i nasljeđa te povećanje angažmana dionika u turizmu kroz različite oblike usavršavanja i uporabu novih komunikacijskih alata.

Share:
Skip to content