Trajanje: 05/2017. – 10/2017.

Naručitelj: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Voditelj projekta: dr. sc. Jakša Puljiz

U okviru projekta izrađena je analitička studija kroz koju su identificirane razvojne promjene u području 14 javnih politika u Republici Hrvatskoj od obrazovanja, malog i srednjeg poduzetništva, istraživanja i razvoja do poljoprivrede, okoliša, demografije i drugih. Analiza obuhvaća i preporuke za poboljšanje javnih politika za svako pojedino područje. Rezultati su ukazali na to u kojim područjima su ostvarena određena poboljšanja u odnosu na ostale zemlje članice, odnosno u kojim područjima se bilježi stagnacija te zaostajanje za prosjekom Europske unije. Pored analize 13 područja javnih politika koja su već pokrivena postojećim Sporazumom o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije o korištenju sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju 2014. – 2020., studija je obuhvatila jedno dodatno, IZVJEŠTAJ 2017 32 IRMO osobito važno područje, a to je demografski razvoj. Analizom su ujedno dobivene podloge temeljem kojih Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije može inicirati promjenu razvojnih prioriteta kao i financijskih alokacija sadržanih u postojećem tekstu Sporazuma o partnerstvu.

Share:
Skip to content