Trajanje projekta: 2019. – 2023.

Naručitelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Voditelj projekta: dr.sc. Jakša Puljiz

Projekt prati istraživački pravac „Međunarodni okviri gospodarskog razvoja i suradnje” te tematski prioritet ‘Europska unija kao okvir gospodarskog razvoja i regionalne suradnje’ definiran u IRMO-voj Strategiji razvoja 2017. – 2022.

U sklopu dionice projekta pripremljena je i predana za objavu znanstvena knjiga koja se odnosi na učinke članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji na javne politike, a koja se bavi i pitanjem sudjelovanja Republike Hrvatske u Europskom semestru odnosno utjecajem Europskog semestra na fiskalnu politiku RH. Znanstveni rad koji se odnosi na planiranje strukturnih reformi temeljenih na indikatorima u završnoj je fazi, a planira se prijaviti za objavu u 2024. godini. U sklopu dionice projekta koja se bavi industrijskim odnosima u koautorstvu je objavljen znanstveni članak o euroskepticizmu u Hrvatskoj u časopisu On-line Journal Modelling the New Europe koji je zastupljen u bazi SCOPUS. Drugi znanstveni članak u sklopu ove dionice u završnoj je fazi izrade. Riječ je o članku koji analizira razvoj predstavničke demokracije u Hrvatskoj, a priprema se za objavu u specijalnom broju časopisa Frontiers in Political Science koji je zastupljen u bazama SCOPUS i WoS. Za zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije Migracije na rubu Europe, čiji je izdavač Institut za migracije i narodnosti iz Zagreba, prihvaćen je članak o radu putem online platformi u Hrvatskoj. U okviru dionice projekta koja se bavi industrijskim odnosima objavljena su ili se nalaze u postupku objavljivanja dva stručna rada, te je ostvaren veći broj gostovanja u medijima.

Share:
Skip to content