Trajanje projekta: 11./2007. – 11./2008.

Naručitelj: Središnji državni ured za upravu (SDUU) RH

Izvor financiranja: Svjetska banka, Švedska međunarodna agencija za razvoj (SIDA) i Međunarodna banka za obnovu i razvoj

Funkcionalno preispitivanje je provedeno u središnjim tijelima državne uprave: (i) Ministarstvu financija, (ii) Ministarstvu pravosuđa, (iii) Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, (iv) Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, (v) Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, (vi) Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, (vii) Ministarstvu kulture, (viii) Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, (ix) Središnjem državnom uredu za upravu i (x) Državnom inspektoratu, te u uredima državne uprave u županijama: Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, (ii) Uredu državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, (iii) Uredu državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, (iv) Uredu državne uprave u Ličko-senjskoj županiji i (v) Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Opći ciljevi

  • Reorganizacija strukture državne uprave, u skladu s utvrđenim funkcijama u tijelima državne uprave, radi povećanja učinkovitosti i ušteda u radu;
  • Preusmjeravanje funkcija u državi i poboljšanje upravljanja poslovnim procesima unutar tijela državne uprave;
  • Usklađivanje organizacijskih struktura središnjih tijela državne uprave, državnih agencija i ureda državne uprave u županijama sa strateškim i povjerenim zadacima, te odgovornostima koje trebaju preuzeti;
  • Prilagođavanje državne uprave europskim standardima radi stvaranja preduvjeta za uključivanje u europski administrativni prostor i uspješno provođenje pravne stečevine Europske unije;
  • Poboljšanje koordinacije u radu tijela državne uprave

Rezultati projekta

  • Analiza podataka o agencijama i drugim pravnim osobama (javnim ustanovama pripojenih ministarstvima) radi razvijanja tipologije postojećih institucija temeljem njihovih funkcija, linija odgovornosti, pravnog statusa, financiranja i drugih varijabli.
  • Primjena metodologije funkcionalne analize na preispitivanje deset odabranih središnjih tijela državne uprave i njihovih pomoćnih agencija, te pet ureda državne uprave u županijama.
  • Analiza i preispitivanje organizacijske strukture i funkcije u odabranim tijelima državne uprave i podređenim agencijama radi jasne podjele ovlasti i uklanjanja paralelizma funkcija.
  • Provedba vertikalne funkcionalne analize u dva izabrana sektora (zaštiti okoliša i prostornom uređenju i graditeljstvu.
  • Izrada preporuka koje se funkcije i aktivnosti trebaju obavljati u državnoj upravi, koje su funkcije i aktivnosti nepotrebne, a koje se mogu racionalnije obavljati u samostalnim agencijama utemeljenima na tržišnim načelima.
  • Izrada prijedloga programa racionalizacije temeljem rezultata funkcionalne analize u suradnji s tijelima državne uprave u kojima je ona provedena.
  • Izrada preporuka za racionalnu organizacijsku strukturu tijela državne uprave u kojima je provedena funkcionalna analiza i, temeljem toga, izrada smjernica općih načela za unutarnje ustrojstvo u tijelima državne uprave.
Share:
Skip to content