Trajanje projekta: 3/2016. – 7/2017.

Naručitelj: Europska komisija, Opća uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju

Koordinator projekta: Centar za ekonomski razvoj (CED) Sofia

Projektni partneri:

  • Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) Zagreb
  • Europsko učilište na Sveučilištu Tartu
  • Centar za istraživanje i kreiranje politika (CRPM) Skopje
  • Institut za javne poslove (IPA) Varšava
  • Institut za javne politike (IPP) Bukurešt
  • Istraživački institut za radna i socijalna pitanja (RILSA) Prag

Voditelj IRMO tima: dr. sc. Višnja Samardžija

Sažetak

Projekt je usmjeren na produbljivanje znanja o nacionalnim sustavima industrijskih odnosa provedbom komparativnog istraživanja u šest novih zemalja članica EU-a (Bugarska, Estonija, Hrvatska, Poljska, Češka Republika, Rumunjska) i jednoj zemlji kandidatkinji (FYR Makedonija), te na pružanje preporuka i javno zagovaranje. Projekt predviđa sljedeće aktivnosti: (i) organizacija metodološkog seminara; (ii) provedba istraživanja u cilju izrade sedam nacionalnih studija o industrijskim odnosima usmjerenih na opis trenutnog stanja, izazova i budućih trendova (desk istraživanje, organizacija 1-2 fokus grupe te 5-10 dubinskih intervjua); (iii) organizacija foresight radionica na kojima će se raspravljati o glavnim temama nacionalnih izvještaja te ulozi industrijskih odnosa u oblikovanju ekonomskih i socijalnih politika u odabranim zemljama; (iv) izrada nacionalnih izvještaja koje će recenzirati stručnjaci iz sindikata i udruga poslodavaca; (v) izrada komparativnog istraživačkog izvještaja koji će usporedno prikazati modele industrijskih odnosa u spomenutim zemljama te ukazati na razlike i sličnosti u odnosu na ostale članice EU-a; (vi) izrada kratkih video prezentacija za svaku zemlju pojedinačno; (vii) organizacija najviše tri specijalizirana seminara o industrijskim odnosima koji će se održati na fakultetima ekonomije i management-a; (viii) diseminacije rezultata (Facebook, Twitter, elektronska izvješća, publikacije, ostalo); (ix) organizacije završne konferencije na kojoj će sudjelovati stručnjaci iz zemalja obuhvaćenih projektom, nacionalni i europski socijalni partneri te predstavnici Europske komisije.

Glavni cilj projekta je jačanje nacionalnih sustava industrijskih odnosa u sedam europskih zemalja provedbom komparativnog istraživanja, izradom preporuka i javnim zagovaranjem. Specifični ciljevi projekta su: (i) nadogradnja postojećeg korpusa znanja o razvoju praksi industrijskih odnosa u odabranim zemljama s ciljem pružanja preporuka; (ii) poticanje nacionalnih debata između ključnih dionika aktivno uključenih u industrijske odnose; (iii) uspostavljanje i jačanje suradnje između instituta i socijalnih partnera u zemljama partnericama; (iv) uspostava međunarodne platforme za razmjenu stručnih znanja o učinkovitim praksama industrijskih odnosa kako bi se stvorila mreža izvrsnosti; (v) upoznavanje studenata ekonomije s provedbom i rezultatima projekta. Projekt bi trebao doprinijeti unaprjeđenju postojećih praksi industrijskih odnosa u analiziranim zemljama, te na taj način potaknuti brži gospodarski rast i jačanje konkurentnosti.

Share:
Skip to content