logo županije

Trajanje projekta: 08.10.2021. – 20.12.2022.

Naručitelj: Dubrovačko-neretvanska županija

Voditelj projekta: dr.sc. Jakša Puljiz

Pružanje stručne podrške DNŽ u izradi prvog Provedbenog programa kojim se detaljno utvrđuje proračunsko financiranje razvojnih prioriteta, ciljeva i mjera prethodno razrađenih u Planu razvoja DNŽ.
Cilj projekta je izrada Provedbenog programa DNŽ 2022.-2025., zadovoljavanje uvjeta iz Zakona o strateškom planiranju i upravljanju razvojem te bolje planiranje proračuna DNŽ.
Očekivani je učinak da će DNŽ dobiti novi strateški okvir za planiranje i praćenje rezultata provedbe proračuna DNŽ u razdoblju do 2025.

Share:
Skip to content