Trajanje projekta: 30.03.2022. – 30.08.2022.

Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Voditeljica projekta: Dr. sc. Ana-Maria Boromisa

Cilj projekta je izrada Programa izobrazbe o klimatskim promjenama – Priručnik za predavače.

Svrha je  unaprijediti kompetencije o klimatskim promjenama onih koji donose odluke (župani, gradonačelnici, pročelnici i ravnatelji razvojnih agencija i onih koji rade kao stručnjaci u regionalnim i lokalnim tijelima javne vlasti.

– Program A je kraći modul i namijenjen je donositeljima odluka ( župani, gradonačelnici, pročelnici) u  regionalnoj i lokalnoj samoupravi i razvojnim agencijama. Program A je da donositelji odluka shvate zašto je važno integrirati klimatske ciljeve u mjere i projekte.

– Program B je duži modul i namijenjen je službenicima, namještenicima i stručnjacima u regionalnoj i lokalnoj samoupravi i razvojnim agencijama. Željeni ishod izobrazbe kroz Program B je da se stručnjaci, odnosno službenici, namještenici i drugi stručnjaci u regionalnoj i lokalnoj samoupravi i razvojnim agencijama upoznaju sa zakonodavstvom (nacionalnim i europskim) i zahtjevima za klimatsko potvrđivanje i primjenu načela nenanošenja bitne štete (što se i kada se primjenjuju).

Cilj programa B jest primjena u praksi (integriranje klimatskih ciljeva u mjere i projekte).

Share:
Skip to content