Trajanje projekta: 2019. – 2023.

Naručitelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Voditeljica projekta: dr. sc. Aleksandra Uzelac

Cilj CULTDEV projekta je stvaranje sustavnog znanstvenog uvida u procese uključivanja hrvatske kulture u europski kulturni prostor te u globalne procese kulturnog i komunikacijskog razvoja. U fokusu je istraživanje kulturne i medijske politike, njezinih ciklusa, procesa, promjena i razvojnih tendencija te suvremenih kulturnih praksi. Istraživanja prate kako se kulturne prakse oblikuju izložene međunarodnim političkim, ekonomskim i tehnološkim procesima. Kultura i komunikacija promatraju se kao ključni elementi društvenog razvoja i kao osnovni društveni procesi.

Tijekom 2023. godine članovi projektnog tima objavili su devet znanstvenih i stručnih priloga u znanstvenim časopisima i knjigama, od kojih 8 u časopisima indeksiranim u bazama WoS i/ili Scopus. Također su bili autori jedne autorske knjige, Cjelovita procjena učinka intervencija u području kulturne baštine – SoPHIA model, objavljene u 2023. godini, te su bili urednici posebnog broja znanstvenog časopisa Medijske studije/Media studies, vol. 13, 26 pod naslovom ‘Platformisation of cultural and audio-visual sectors in the European Union: new policies for new stakeholders’. Pripremljen je i niz znanstvenih priloga prihvaćenih za objavu u 2024. godini. Na znanstvenoj knjizi Digital Transformation and Cultural Policies in Europe koja će biti objavljena početkom 2024. godine, u nakladi prestižnog nakladnika (Routledge), članovi tima surađivali su u svojstvu urednika i autora više poglavlja.

Tijekom 2023. godine, članovi tima imali su 15 izlaganja na međunarodnim skupovima i stranim sveučilištima relevantnim za istraživačke aktivnosti na CULTDEV projektu.  U prosincu 2023., organiziran je u Zagrebu međunarodni okrugli stol „Veliki izazovi za male kinematografije“. Također organizirana je i međunarodna poslijediplomska ljetna škola Political Economies of the Media u organizaciji IRMO-a i Sveučilišta u Ljubljani (IUC, Dubrovnik 11. – 15.9.2023.)

Suradnja je ostvarena i u okviru niza projekata EU-a koje su prijavili ili u kojima sudjeluju članovi CULTDEV tima: Rapids and backwaters – Adapting fast and slow to a digital cultural turn“, „Medijsko obrazovanje je važno – MOV“, „Nova javna kultura i prostori društvenosti“, Obzor Europa projekt ‘Povećanje međunarodne konkurentnosti filmske industrije na malim europskim tržištima’ – CRESCINE, Media Pluralism Monitor, COST akcije „Platform Work Inclusion Living Lab (P-WILL)“ te „Grassroots of Digital Europe (GRADE)“, itd.

Članovi projektnog tima sudjelovali su u savjetodavnim ekspertnim skupinama i u izradi analitičkih podloga za javne politike na međunarodnoj, te na nacionalnoj/lokalnoj razini. Aleksandra Uzelac izabrana je u četvrti ciklus ekspertne skupine EU/UNESCO Expert Facility 2023-2026  “Advancing evidence-based policies and actions, and supporting policy making to enhance the contribution of creative sectors and industries to sustainable development”. Jaka Primorac sudjelovala je u radu vezanom uz the Compendium of Cultural Policies & Trends, međunarodne digitalne platforme koja kontinuirano donosi pregled stanja u kulturnim politikama u Europi. Ana Žuvela  sudjelovala je u izradi  Plana razvoja kulture grada Zagreba 2022. – 2030.

Članovi tima aktivni su članovi uredništava ili savjetodavnih odbora u nekoliko međunarodnih časopisa: Dialogues on Digital Society (SAGE), Work Organisation, Labour & Globalisation (Pluto Journals) te The European Journal of Cultural Management and Policy.

Share:
Skip to content