Dubrovnik

Trajanje projekta: 8/2021. – 9/2021.

Naručitelj: DURA. Dubrovnik

Program: Interreg Mediterranean (MED) program 2014. – 2020.

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Tišma

Projektom će se prikupiti i obraditi indikatori kojima se prati razvoj održivog turizma u Gradu Dubrovniku, izraditi analiza stanja i dati preporuke za danje aktivnosti na praćenju i vrednovanju održivog turizma temeljenog na materijalnoj i nematerijalnoj kulturnoj baštini.

Svrha ovih istraživanja je praćenje utjecaja ljudskih aktivnosti (turističkih) na kulturnu baštinu, s posebnim naglaskom na stare gradove i na materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu, uključujući UNESCO područja. U tom okviru HERIT-DATA planira se potenciranje korištenja tehnologije i inovacija kao SMART alata za upravljanje ovim područjima.

Share:
Skip to content