Trajanje: 12/2015. – 4/2017.

Naručitelj: Lokalna akcijska grupa Marinianis, Slatina

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Tišma

Izrađen je sveobuhvatni strateški razvojni plan na području LAG-a Marinianis, u skladu s politikom ruralnog razvoja i Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. U okviru projekta utvrđen je razvojni okvir i prioriteti budećeg ruralnog razvoja i operativna podloga za uspješno i učinkovito korištenje financijskih sredstava iz fondova EU-a te iz drugih izvora. Tijekom izrade Lokalne razvojne strategije za LAG Marinianis uključeni su relevantni dionici, predstavnici gospodarstva, lokalne uprave i civilnog društva, čime se pridonijelo povećanju znanja i vještina lokalne uprave za poboljšanje upravljanja razvojem i provedbom razvojnih projekata.

Share:
Skip to content