Trajanje projekta: 2019. – 2023.

Naručitelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Voditeljica projekta: dr. sc. Ana-Maria Boromisa

Istraživanje MO3R bavi se identifikacijom i analizom ekonomskih, političkih, sigurnosnih, kulturnih i drugih relevantnih društvenih procesa u svrhu ostvarivanja održivog razvoja i napretka Republike Hrvatske, njezinog okruženja i svijeta općenito. Fokus je na četiri tematska područja: (i) stabilnost i sigurnost, (ii) konkurentnost i inovacije, (iii) globalne izazove i međunarodni kontekst te na (iv) lokalne kulturne, društvene i prirodne resurse i njihovo korištenje.

Tijekom 2023. godine  analizirane su odrednice razvoja Republike Hrvatske unutar EU-a i u širem međunarodnom kontekstu, uzimajući u obzir društvene izazove. Analizom učinaka različitih kriza (ekonomske, energetske, klimatske, migrantske, sigurnosne) razmatrane su mogućnosti razvoja otpornosti društva. Analizirali su se različiti trendovi i politike kojima se nastoji odgovoriti na izazove i omogućiti reforme potrebne za ostvarivanje razvojnih ciljeva na nacionalnoj (RH), regionalnoj (EU, jugoistočna Europa) i globalnoj razini.

Rezultati istraživanja diseminirani su različitim kanalima (putem konferencija i webinara, znanstvenih članaka, knjiga, predavanja), a aktivnosti širenja znanja intenzivirali su se kroz sudjelovanje u formuliranju i provedbi javnih politika, u sveučilišnoj nastavi, te objavljivanjem stručnih članaka. Suradnici na projektu su se nastavili usavršavati, što je potvrđeno njihovim napretkom na doktorskom studiju (Kolar) i provedbom izbora na viša znanstvena radna mjesta. Novi kompetitivni projekti omogućili su zapošljavanje dodatne suradnice.

Share:
Skip to content