Trajanje projekta: 04./2005. – 10./2005.

Naručitelj: Ministarstvo javnih radova, obnove i graditeljstva

Izvor financiranja: EU CARDS program

Partner: ECORYS

Opći cilj: Osigurati provedbu Nacionalne strategije regionalnog razvoja i regionalne politike općenito, s jedinstvenim pouzdanim alatom za određivanje područja koja zaostaju u razvoju – kao i za smanjenje nejednakosti – u obliku dogovorenih i jedinstvenih skupa socio-ekonomskih kriterija.

Rezultati projekta:

  • procjena postojeće Kategorije III Zakona o područjima od posebne državne skrbi – u pogledu važnosti, adekvatnosti, pouzdanosti i primjenjivosti socio-ekonomskog stanja širom Hrvatske,
  • izvještaj na temelju usporedbe s najmanje tri slična modela u različitim zemljama,
  • organizirane radionice za testiranje adekvatnosti, pouzdanosti i primjenjivosti preporuka
  • Izvješće s utvrđenim konačnim preporukama – uključujući i pitanja za provedbu

Vrsta usluga

  • Inicijalna rasprava / razmjena iskustava zbog identificiranja i dogovora oko relevantnih mjerila za ocjenu i komparativnu vježbu
  • Usporedba četiri / pet EU modela
  • Izrada predloška za procjenu strukturiranih intervjua i upitnika
  • Procjena / evaluacija postojećih modela za intervjue i fokus grupe
  • Priprema početnih preporuka
  • Radionice s pravnim radnim grupama / strategijskim radnim grupama i drugim ključnim dionicima
  • Izrada konačnih preporuka
Share:
Skip to content