Trajanje projekta: 1999. – 2001.

Naručitelj: UNDP

Izvor financiranja: Europska komisija

Partner: ILO

Glavni cilj projekta je bio osnivanje lokalne agencije za gospodarski razvoj u ratom stradalim područjima s ciljem jačanja institucionalne podrške lokalnom razvoju.
U suradnji sa lokalnim akterima i uz pomoć stručnjaka ILO-a i UNDP-a uspostavljene su tri razvojne agencije u Drnišu, Okučanima i Sisku.

Proces osnivanja LEDA uključivao je sljedeće korake:

  • informiranje lokalnih aktera o konceptu lokalnih agencija za gospodarski razvoj,
  • definiranje pravnih i organizacijskih značajki LEDA;
  • definiranje obuhvata rada, misije, osnovnih ciljeva i aktivnosti svake LEDE;
  • izrada planova rada agencije,
  • izrada potrebnih pravnih i drugih akata,
  • dizajniranje trening programa, prezentiranje LEDA-e potencijalnim korisnicima,
  • vođenje prvobitnih rasprava s glavnim dionicima u svakoj županiji vezano za daljnji razvoja LEDA,
  • viziju i ciljeve daljnjeg razvitka područja koje LEDA-e obuhvaćaju, itd.

Vrsta usluga

  • trening organiziran s ciljem podizanja svijesti i znanja o lokalnom ekonomskom razvoju i njihovim glavnim instrumentima – lokalnim ekonomskim razvojnim agencijama, sa ciljem podupiranja poslijeratne rehabilitacije i razvoja ratom zahvaćenih hrvatskih regija
  • organizirana studijska putovanja, s ciljem korištenja najboljih stranih praksi i iniciranje početnog umrežavanja lokalnih dionika s inozemnim ustanovama
  • sve potrebne tehničke i druge aktivnosti potrebne za organiziranje i uspostavljanje agencija LEDA
  • podrška u izradu UNDP / UNOPS Operativnog priručnika (dodatno podržava ILO) u svezi s postavljanjem LEDA agencija
Share:
Skip to content