ilustracija

Trajanje projekta: 10/2021. – 12/2021.

Naručitelj: Human Dynamics GmbH & Co KG

Poziv: EuropeAid/138570/DH/SER/BA

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Tišma

U okviru projekta „Podrška reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini“ predviđena je aktivnost provođenja obuka za državne službenike – posebno za one koji su na različitim upravnim nivoima neposredno uključeni u poslove koordinacije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini.

U sklopu projekta planirano je održavanje 2×2 jednodnevne radionice na vještine planiranja i analitičke vještine.

Radionica Vještine planiranja ima za cilj omogućiti učesnicima da se podsjete/upoznaju sa ključnim znanjima i vještinama za izradu jasnih javnih politika, i sa metodama procjene učinaka javnih politika.

Radionica Analitičke vještine ima za cilj omogućiti učesnicima da se podsjete /upoznaju sa načinima i metodama izrade analize stanja u javnoj upravi, sa ključnim analitičkim alatima poput SWOT, PESTLE, TOWS analiza.

Share:
Skip to content