Trajanje projekta: 09./2010. – 03./2011.

Naručitelj: London School of Economics, Velika Britanija

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Maleković

Projekt predstavlja prvo ovakvo istraživanje u Hrvatskoj koje obuhvaća analizu stanja te istraživanje pretpostavljenih budućih trendova u zemljama jugoistočne Europe. Rezultati istraživanja su komparativna analiza ekonomskih i društvenih čimbenika procesa decentralizacije i regionalnog razvitka te analiza njihovog utjecaja na smanjivanje regionalnih nejednakosti. Polazište projekta je da su 2 ključna razvojna trenda koja su vidljiva posljedica prostorne raspodjele gospodarskih i društvenih resursa upravo decentralizacija i regionalizacija. Radi se ujedno o trenutno dva strateški vrlo značajna razvojna pitanja za Hrvatsku, poglavito s obzirom na vrlo izražene regionalne nejednakosti u RH te izraženu potrebu za decentralizacijom upravljanja. Istraživanje, koje se dovršava u 2011. godini, rezultirati će prijedlogom mjera za daljnje unapređenje regionalne politike kao i politike decentralizacije u Hrvatskoj i promatranim zemljama.

Share:
Skip to content