Trajanje projekta: 4/2016. – 1/2017.

Naručitelj: Ministarstvo regionalnoga razvoja i EU fondova

Voditelj projekta:  dr. sc. Sanja Maleković

Osnovni cilj projekta bio je poboljšati kvalitetu izrade Strategije kroz pružanje pravovremenih i relevantnih osnova nositelju njene izrade prilikom određivanja prioriteta politike regionalnoga razvoja, donošenja odluka na razini strateškog planiranja te utvrđivanja novih intervencija. Projektni timprvenstveno se usredotočio na osiguravanje da Strategija na najdjelotvorniji mogući način stvori ključne pretpostavke kako bi se omogućilo da ovaj strateški planski dokument Ministarstva regionalnoga razvoja i EU fondova doprinese sveukupnom razvoju Republike Hrvatske stvaranjem neophodnih uvjeta koji će omogućiti povećanje konkurentnosti svih regija/područja u Hrvatskoj, stvori osnovu za smanjenje naglašenih društvenih i gospodarskih razvojnih nejednakosti među različitim područjima Republike Hrvatske te da uspostavi okvir za koordinirane (nacionalne, regionalne i lokalne) teritorijalne inicijative koje imaju za cilj unaprijediti gospodarski i društveni razvoj u Hrvatskoj na regionalnoj i lokalnoj razini.

Share:
Skip to content