Trajanje projekta: 06./2010. – 07./2010.

Naručitelj: Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

Cilj projekta je bio prikupljanje podataka, izrada baze podataka s razvojnim pokazateljima, proračun indeksa razvoja i kategorizacija lokalne i regionalne samouprave. Svi rezultati i metodologija opisani su u izvješću. Savjetnik je bio zadužen za provođenje procjene i kategorizacije jedinica lokalne i regionalne samouprave u skladu s Uredbom o indeksu razvoja (OJ 63/2010).

Share:
Skip to content