Financiranje: Sufinancirano od strane EPFRR

Trajanje projekta: 4/2022-6/2023

Naručitelj:Lokalna akcijska grupa LAG 5, Korčula

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Tišma

Izrada Lokalne razvojne strategije za Lokalnu akcijsku grupu LAG 5, Korčula uključuje analizu stanja, ciljeve i mjere budućeg razvoja u skladu sa razvojnim posebnostima Korčule. Uz analizu raspoloživig dokuemnata, studija i istraživanja provesti će se anketa sa ključnim dionicima razvoja na Otoku te u Dubrovačko neretvanskoj županiji te temeljem  identifiviranih razvojnih potencijala i potreba definirati će se razvojne mjere i aktivnosti te izvori  njihova financiranja za razdoblje do 2027. godine.

Share:
Skip to content