Trajanje projekta: 3/2016. – 10/2017.

Naručitelj: Europska komisija

Voditelj projekta: dr. sc. Paško Bilić

Projekt se temeljio na metodološkom alatu koji je razvio Centar za medijske slobode i medijski pluralizam (CMPF) pri Europskom sveučilišnom institutu (EUI) u Firenci koji provodi praćenje medijskog pluralizma u nacionalnim medijskim sustavima 28 zemalja Europske unije te Turskoj i Crnoj Gori. U svakoj se zemlji, na temelju standardiziranog upitnika, prikupljaju podaci i procjenjuju rizici za medijski pluralizam. Cjelokupni proces prikupljanja i evaluacije koordinirao je tim istraživača u Firenci. Projekt je na ujednačim i znanstvenim kriterijima evaluirao stanje medijskog pluralizma u tiskanim, elektroničkim i digitalnim medijima. Praćenje rizika medijskom pluralizmu podijeljeno je u kategorije: osnovna zaštita, tržišni pluralizam, uključivost medija i politička neovisnost. Kroz te kategorije protežu se različite zakonodavne, socijalne i ekonomske varijable. Očekivani utjecaj projekta bila je sistematizacija rizika medijskom pluralizmu u Hrvatskoj i detektiranje ključnih nedostataka medijske regulative i politike u Hrvatskoj i EU.

Share:
Skip to content