Trajanje projekta: 09./ 2003. – 05./ 2004.

Naručitelj: Ministarstvo javnih radova, obnove i graditeljstva

Izvor financiranja: Svjetska banka

Imena partnera: IMC Consultants

Glavni ciljevi projekta:

  • izrada sofisticiranijeg profila ASSC od postojećeg
  • olakšati bolju procjenu ratom pogođenog i/ili marginaliziranog stanovništva
  • identificirati prioritetne geografske lokacije za projektne aktivnosti, definirati kriterije za podobnost tog područja za podršku i uspostaviti osnovne obrise specifične intervencije
  • osigurati inpute za ukupnu revitalizaciju hrvatskog socio-ekonomskog stanja
  • odabir i vrednovanje kriterija za svaku podkomponentu ovog projekta
  • objasniti kako odrediti položaj hrvatskog socio-ekonomskog stanja u kompleksnim uvjetima i kako se mogu provesti brojne inicijative hrvatske državne politike zbog osiguranja konzistentnosti s tekućim i planiranim programima
  • procijeniti potrebe za izgradnju kapaciteta i promjene u vladinim i nevladinim institucijama
  • označiti glavne intervencije koje mogu maksimalno iskoristi održivi gospodarski i socijalni učinak.

Vrsta usluga

  • konzultantske usluge
  • znanstvena istraživanja
  • ukupno upravljanje projektom
  • Izrada tri dokumenta: teritorijalna, socio-ekonomska i institucionalna procjena
  • Izrada Završne sveukupne procjene
Share:
Skip to content