Trajanje projekta: 7/2015.-7/2016.

Voditeljica projekta: Karolina Horvatinčić

Koordinatorica projekta: Anastasya Raditya Ležaić

Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru je edukativni projekt u vrijednosti od 295.220,84 kn koji se sastoji od 3 kampanje u 14 županija i gradu Zagrebu koje daju uvid u primjere dobre prakse, mogućnosti cjeloživotnog usavršavanja, te EU fondove za investicije za konkurentnost. Projekt se provodi u partnerstvu s Hrvatskom komorom inženjera šumarstva i drvne tehnologije i financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Opći cilj projekta je razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju i poticanje poduzetničke kulture u šumarskom i drvnom sektoru. Projekt ima sljedeće ciljne skupine: licencirani izvođači radova u šumarstvu; drvoprerađivači; privatni šumoposjednici; nezaposleni šumarski i drvni inženjeri i tehničari; učenici šumarskih i drvodjeljskih škola; i žene poduzetnice.
Sadržaj i lokacije kampanja
Projektom se provode 3 različite kampanje u 14 županija i gradu Zagrebu za navedene ciljne skupine. Kampanjama se doprinosi poticanju poduzetničke kulture, razvoju pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju te povećanju konkurentnosti investicijama iz EU fondova.

  • Kampanja „Promocija poduzetništva, cjeloživotnog učenja te novih mogućnosti za šumarski i drvni sektor“, će se održati u svakoj od 14 uključenih županija u kojima su šume jedan od najvažnijih prirodnih resursa s velikim a nedovoljno iskorištenim potencijalom gospodarskog razvoja. Planirane su kampanje u Jastrebarskom, Krapini, Sisku, Karlovcu, Koprivnici, Bjelovaru, Gospiću, Virovitici, Varaždinu, Čakovcu, Delnicama i Pazinu.
  • Natjecanje srednjih škola „Najbolji poslovni plan učenika šumarskih i drvodjeljskih škola“ će uključiti 11 mentora i učeničkih timova (33 učenika) iz svih 11 srednjih škola u Republici Hrvatskoj koje provode program Šumarstvo, prerada i obrada drva.
  • Promocija „Poduzetnice u šumarskom i drvnom sektoru“, će se organizirati kao promotivni događaj s predstavljanjem primjera dobre prakse s ciljem ukazivanja na mogućnosti poduzetništva za žene u šumarskom i drvnom sektoru. Snimit će se kratki film o tri uspješne žene poduzetnice u šumarskom i drvnom sektoru koji će se prikazati na promotivnom događaju te objaviti na internetskim stranicama IRMO i partnera, i na društvenim mrežama i portalima.
Share:
Skip to content