Trajanje projekta: 03./2006. – 08./2007.

Naručitelj: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH

Izvor financiranja: Vlada Kraljevine Nizozemske

Partneri: Ameco Environemtal services, OpbenKamp Adviesgroep

Nizozemsko-hrvatski projekt o provedbi dviju direktiva EU vezanih za pristup javnosti informacijama o okolišu i sudjelovanje javnosti u donošenju odluka vezanih uz pitanja okoliša (EU direktive: 2003/4/EC i 2003/35/EC. Prva je direktiva usmjerena na upravljanje informacijama o okolišu relevantnih tijela državne uprave, odgovore na upite građana o okolišu te na kontinuirano pružanje informacija široj javnosti. Druga se direktiva odnosi na sudjelovanje javnosti u donošenju odluka vezanih na utjecaj pojedinih razvojnih planova i projekata na okoliš).

Projekt je pomogao provedbu ovog važnog dijela zakonodavstva EU-a u Hrvatskoj kroz rješavanje tih izazova na proceduralnim razinama, kao i (najvažnije) kroz povećanje sposobnosti i znanja na svim razinama vlasti relevantnim za provedbu dvaju Direktive, o informacijama o okolišu i sudjelovanju javnosti.

Glavni rezultati

 • izrada provedbenih planova za obje direktive
 • studijsko putovanje u Nizozemsku s obukom o EU direktivama
 • razvoj komunikacijske strukture za provedbu pravne analize, uključujući sintezu analize o informacijama
 • podrška provedbi planova za obje direktive
 • ojačali kapaciteti središnjih, regionalnih i lokalnih vlasti za provedbu obje direktive
 • SWOT analiza postojećih kapaciteta
 • Izrada programa obuke o dvjema EU direktivama za nacionalne, regionalne i lokalne vlasti
 • izrada prikladnih smjernica za provedbu
 • organizirana i provedena nacionalna kampanja za podizanje svijesti javnosti
 • Izrada web-stranice

Vrsta usluga

 • Upravljanje projektom menadžment – lokalna koordinacija tima
 • Tehnička pomoć MZOPUG u izradi provedbenih planova za dvije EU direktive
 • Tehnička pomoć Vukovarsko – srijemskoj županiji u provedbi dviju direktiva EU
 • Izgradnja kapaciteta i institucionalni razvoj kroz specifične obuke u oblasti upravljanja okoliša
 • Priprema priručnika za provedbu dvaju EU direktiva
 • Organizacija seminara / radionica, javne kampanje
Share:
Skip to content