Trajanje: 5/2015. – 9/2016.

Naručitelj: IDA – Regionalna razvojna agencija Istarske županije, Pula

Voditelj: Marijo Polić

Projekt je izrađen prema metodologiji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-a i sadrži analizu stanja razvoja u Istarskoj županiji, viziju, strateške ciljeve, prioritete, mjere i razradu mjera za projekte te provedbene mehanizme i pregled županijskih strateških razvojnih projekata za razdoblje do 2020. godine. U izradi strategije korišten je participativni pristup putem sudjelovanja Partnerskog vijeća u svim fazama izrade. Projektom su utvrđeni pravci i smjernice budućeg razvoja Istarske županije i okvir za konkretne razvojne projekte koji su potrebni za postizanje željenih promjena i ostvarenje postavljenih razvojnih ciljeva. Strategija izrađena ovim projektom osnova je donositeljima odluka u Istarskoj županiji i lokalnoj samoupravi za pripremu i odabir razvojnih projekata te za njihovo kandidiranje za financiranje iz fondova EU-a i drugih financijskih izvora.

Share:
Skip to content