Trajanje projekta: 05./2009. – 06./2009.

Naručitelj: UNDP

Cilj projekta je temeljem međunarodnih iskustava i u Hrvatskoj raspoloživih znanja razviti smjernice za lokalnu samoupravu u financiranju projekata energetske učinkovitosti. Specifični ciljevi: izrada preporuka za Ministarstvo financija za poticaje projektima energetske učinkovitosti na lokalnoj razini; izrada Priručnika za provedbu projekata energetske učinkovitosti u proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; obuka djelatnika u lokalnoj samoupravi; izrada smjernica za sustavno planiranje i provedbu projekata energetske učinkovitosti kroz lokalne proračune te provesti edukacija djelatnika u lokalnoj samoupravi o mogućnostima suradnje predstavnika lokalne samouprave s postojećim ESCO tvrtkama u Hrvatskoj koje imaju iskustva u provedbi projekata energetske učinkovitosti.

Konačni rezultati projekta su: pripremljen Priručnik za provedbu projekata energetske učinkovitosti u proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; pripremljeni materijali za prezentaciju i promicanje Priručnika i edukacija zaposlenika lokalne samouprave; organizacija i prezentacija na četiri regionalne radionice.

Share:
Skip to content