Trajanje projekta: 03./2009. –11./2010.

Naručitelj: Ministarstvo kulture RH, Zagreb

Voditelj projekta: Marijo Polić

Strategija očuvanja, zaštite i održivog gospodarskog korištenja kulturne baštine Republike Hrvatske za razdoblje 2010.–2015. godine opisuje postojeće stanje u području kulturne baštine RH te daje ocjenu tog stanja, detektira probleme, određuje
viziju, ciljeve i mjere za provedbene aktivnosti, a završava s prijedlogom smjernica za njezinu provedbu. Projekt je provođen u krugu Ministarstva kulture koje je nadležno za zaštitu i očuvanje kulturne baštine. Rezultati projekta su: izrađena strategija očuvanja i gospodarskog korištenja kulturne baštine Republike Hrvatske s prijedlozima za akcijski plan (radi se o prvom takvom sveobuhvatnom strateškom dokumentu za korištenje kulturne baštine kao razvojnog resursa u skladu sa smjernicama zaštite kulturne baštine te regionalnog razvoja i gospodarskog razvoja u cjelini, kao i sa standardima EU i drugih međunarodnih institucija); poboljšane sposobnosti, znanja i vještine stručnjaka u Ministarstvu kulture i stručnjaka iz drugih organizacija koje se bave kulturnom baštinom za strateško planiranje, programiranje i pripremu projekata gospodarskog korištenja kulturne baštine te postignuta viša razina razumijevanja i opredjeljenja za održivi razvoj; priređen je program aktivnosti za poboljšanje razumijevanja, bolje informiranje i podršku, dionika, stručne i šire javnosti za očuvanje i gospodarsko korištenje kulturne baštine RH.

Share:
Skip to content