logo

Trajanje projekta: 10./2020. – 12./2023.

Naručitelj: Europski socijalni fond

Voditeljica projekta od 7./2021. do 12./2023.: dr. sc. Sanja Tišma

Voditeljica projekta od 10./2020. do 6./2021.: Karolina Horvatinčić

Cilj projekta je izrada Strategije i trogodišnjeg plana rada Centra kompetencija u okviru tehničke škole Karlovac. Usluga uključuje izradu Strategije i trogodišnjeg plana rada Regionalnog centra kompetencija, moderiranje strateških radionica, izradu akcijskih planova (suradnja s drugim RCK-ovima, suradnja s I&R organizacijama, internacionalizacija, suradnja s gospodarstvom) te praćenje i vrednovanje provedbe dokumenata i nadogradnju tijekom tri godine. Očekuje se uspješna uspostava organizacije i rada Regionalnog centra kompetentnosti kao i povećanje izlaznih kompetencija završenih učenika.

Share:
Skip to content