logo županije

Trajanje projekta: 09.3.2020. – 09.9.2020.

Naručitelj: Dubrovačko-neretvanska županija

Voditelj projekta: dr.sc. Jakša Puljiz

Potrebno je izraditi analitičke podloge za Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije te pružiti stručnu podršku razvojnoj agenciji županije u organizaciji procesa strateškog planiranja – izrada vizije, strateških ciljeva, prioriteta i mjera razvoja županije za razdoblje 2021-2027. Pri tome je potrebno osigurati odgovarajuću usklađenost sadržaja plana sa budućom nacionalnom razvojnom strategijom i ključnim EU dokumentima koji se odnose na razdoblje 2021.-2027.

Share:
Skip to content