logo

Trajanje projekta: 09./2006.- 09./2007.

Naručitelj: INA d.d.

Svrha projekta jest u suradnji sa stručnjacima kompanije identificirati ključne razvojne izazove u idućih nekoliko godina te identificirati nove poslovne aktivnosti. Naime, od 1995. do 2002. godine emisija stakleničkih plinova u RH polako raste, u prosjeku 3,3% godišnje. Promatrano sektorski najveći doprinos emisiji stakleničkih plinova u 2003. ima energetika, 75,8%, slijedi poljoprivreda , 10,8% i industrijski procesi , 9%. Ako se porast emisije nastavi sadašnjim tempom, limit za ispunjenje Kyoto protokola bit će premašen uskoro što može biti kočnica u radu kompanije. Stoga ovim istraživanjem istražiti će se tehničke/tehnološke, ekonomske i društveno održive mogućnosti kojima će se stvoriti preduvjeti za minimiziranje rizika porasta emisija van dogovorenih okvira, uz istovremeno ostvarenje pozitivnih poslovnih rezultata. Očekivani rezultati su teoretsko-metodološkog i praktično-primjenjivog karaktera.

Vrsta usluga

Istraživanja, savjetovanja i tehnička pomoć, obuka, priručnici.

Istraživanje će pokazati kako ostvariti ciljeve kroz:

  1. Administrativne mjere
  2. Poboljšanje energetske učinkovitosti (kratkoročne i dugoročne mjere)
  3. Projekcija troškova za emisiju stakleničkih plinova po segmentima djelatnosti INA
  4. Projekcija ukupnih troškova INAe na emisiju stakleničkih plinova
  5. Mogući načini praćenja emisije stakleničkih plinova
  6. Ekološka korist i vremensko mjerilo EOR projekata
  7. Tehnološke mogućnosti za suradnju u energetskom sektoru
  8. Mogućnosti za financiranje i sufinanciranje od strane EU pretpristupnih fondova
  9. Uključivanje INAe na europskom tržištu s CO2
  10. Mogućnosti INAe za sudjelovanje u CDM projektima
  11. Mogućnosti INAe za sudjelovanje u JI projekte
  12. Mogućnosti INAe za kupnju CO2 na tržištu EU-ETS
  13. Preporuke
Share:
Skip to content