naslovnica publikacije

Autori: Damir Demonja,  Ivana Šagovnović i Igor Stamenković

IzdavačInstitut za društvena istraživanja u Zagrebu

Časopis: Sociologija i prostor: časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja, Vol. 60, No. 1 (223), 2022., str. 89-109, I

DOI: 10.5673/sip.60.1.3

Godina: 2022.

ISSN 1846-5226 (tisak) i ISSN 1849-0387 (online)

Sažetak

Turistička industrija uvelike doprinosi dionicima u turističkim destinacijama, ali, također, ostavlja negativan otisak na okoliš. Osim toga i pružatelji turističkih usluga i turisti često se povezuju s neprimjerenim odnosom prema prirodi i nepoštovanjem prirodnih resursa destinacije. Stoga je od velike važnosti razumijevanje što utječe na stavove i ponašanje turista prema okolišu. Dosadašnja literatura već je rasvijetlila važnost sociodemografskih karakteristika ljudi u oblikovanju njihovih stavova i ponašanja prema okolišu. Stoga je ovaj rad pokušao istražiti utječu li sociodemografske varijable turista na njihove ekološke stavove i ponašanje u turističkim destinacijama. Također, potvrđeno je da takve osobne karakteristike pomažu potrošačima u njihovim preferencijama prema pakiranju proizvoda. Na temelju toga i činjenice da bi zeleni proizvodi mogli poboljšati kvalitetu okoliša i modificirati ponašanje potrošača, ovo istraživanje se, također, usredotočilo na percepciju turista o zelenoj ambalaži i brendiranju. Anketno istraživanje provedeno je među 368 srpskih turista. Rezultati istraživanja potvrdili su razlike u ekološkim stavovima turista prema spolu, kao i razlike između turista različitog statusa zanimanja i mjesečnih primanja. Štoviše, rezultati su pokazali da starost turista pozitivno korelira s njihovim ekološkim stavovima i ponašanjem. Zanimljivo je da nisu uočene značajne razlike u percepciji zelene ambalaže i brendiranja. Praktične implikacije za marketing stručnjake na destinaciji bit će raspravljene u radu.

Ključne riječi

sociodemografske karakteristike turista, zeleno pakiranje i brendiranje, ekološki stavovi, ekološko ponašanje

LINK:

Cjeloviti tekst dostupan je na poveznici: https://hrcak.srce.hr/file/403420

Share:
Skip to content