sociologija prostora 52 1

Autor: Damir Demonja

Naslov članka: Pregled i analiza stanja ruralnog turizma u Hrvatskoj/The Overview and Analysis of the State of Rural Tourism in Croatia

Vol. 52 No. 1 (198), 2014.

Časopis: Sociologija i prostor

Izdavač: Instituta za društvena istraživanja (IDI), Zagreb

Godina: 2014.

ISSN 1846-5226 (Tisak)

ISSN 1849-0387 (Online)

Sažetak
U ruralnoj Hrvatskoj koja čini 91,6% ukupne površine, 44,4% stanovništva je direktno ili indirektno vezano za poljoprivredu. Imajući na umu prirodnu i kulturnu raznolikost hrvatskih regija, bogatu ponudu turističkih atrakcija, dobro sačuvanu prirodu i 352 registrirana seoska domaćinstva, Hrvatska ima sve preduvjete za razvoj seoskog turizma i sve oblike turizma vezanog za ruralna područja. To je važno jer je na tržištu izrazito prisutna potražnja za ruralnim turizmom u svim njegovim brojnim oblicima. Seoska su područja, međutim, još uvijek nedovoljno iskorištena u turističkom smislu. Ruralni turizam u Hrvatskoj može postati jedna od glavnih determinanti razvoja u dosada marginaliziranim područjima. Razvoj turističke ponude, privlačan ulagačima i koji koristi jedinstveni lokalni potencijal, ima značajan utjecaj na rast bruto domaćeg proizvoda i zaposlenost. Rad se bavi predstavljanjem stanja i komentarom ruralnog turizma u Hrvatskoj. Baziran je na rezultatima prethodnih istraživanja ali i novijim podacima, te analizira situaciju u seoskome turizmu Hrvatske te općenito, analizira turističke objekte, kapacitete, programe potpore i poticaja. Napokon, sugeriraju se smjernice za održivi razvoj seoskog turizma u Hrvatskoj.

POVEZNICE

Članak je moguće preuzeti u elektroničkom obliku: Pregled i analiza stanja ruralnog turizma u Hrvatskoj (članak je na engleskom jeziku)

Share:
Skip to content