Gospodarska diplomacija - korica prednja ph

Autori: Jana Arbeiter, Ana-Maria Boromisa, Maja Bučar, Jasmina Ćetković, Danijela Jaćimović, Slobodan Lakić, Anastasya Raditya Ležaić, Miloš Rajković, Sanja Tišma, Boštjan Udovič, Miloš Žarković

Urednica: Ana-Maria Boromisa

Recenzenti: dr.sc. Mladen Andrlić, dr.sc. Dubravko Žirovčić, prof. emeritus dr.sc. Marjan Svetličič, prof. dr. sc. Ljubinko Dedović i doc.dr. Matevž Rašković

Izdavač: Alinea, Zagreb

Godina: 2017.

ISBN 978-953-180-194-2

Knjiga Gospodarska diplomacija: između potreba gospodarstva i interesa država: Hrvatska, Slovenija i Crna Gora – energetika, klima, investicije, turizam donosi pregled razvoja, dostignuća i izazova gospodarske i komercijalne diplomacije u Hrvatskoj, Sloveniji i Crnoj Gori. Rezultat  je istraživanja provedenih u sklopu bilateralnoga znanstvenog projekta Hrvatska – Slovenija Potpora ekonomskom oporavkom kroz gospodarsku diplomaciju Hrvatske i Slovenije na trećim zemljama, bilateralnoga znanstvenog projekta Hrvatska – Crna Gora Jačanje konkurentnosti Hrvatske i Crne Gore internacionalizacijom poslovanja – uloga gospodarske diplomacije i projekta Hrvatske zaklade za znanost IP-2013-11-2203 Ekonomski i socijalni učinci reformi energetskog sektora na održivi ekonomski rast, a nadovezuje se na prijašnju suradnju Instituta za razvoj i međunarodne odnose sa Zakladom Adris i Privrednim vjesnikom.

Cilj knjige je dati opći pregled mogućnosti i ograničenja gospodarske diplomacije i usporediti način na koji se provodi u tri male zemlje sa zajedničkom prošlošću, ali različitim tranzicijskim iskustvom.

Prvi dio knjige prikazuje koncept gospodarske i komercijalne diplomacije. Slijedi pregled europske gospodarske diplomacije, tj. konteksta u kojemu se razvijaju gospodarske diplomacije Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Fokus je na gospodarskoj diplomaciji Europske unije.  Slijedeća tri poglavlja prikazuju gospodarske diplomacije Slovenije, Hrvatske i Crne Gore. U njima se identificiraju potrebe gospodarstva na nacionalnoj razini te se analizira u kojoj su mjeri postavljeni ciljevi i aktivnosti gospodarske diplomacije usklađeni s tim potrebama.

Na temelju nalaza ocrtavaju se mogućnosti unapređenja nacionalnih gospodarskih diplomacija i suradnje između različitih dionika na nacionalnoj i regionalnoj razini. U zaključcima se propituje polazišna pretpostavka – da bi suradnja gospodarskih diplomacija malih zemalja mogla povećati njihovu učinkovitost.

POVEZNICE

Naručivanje: Alinea

Share:
Skip to content