Kultura_u_izlogu

Autorica: Daniela Angelina Jelinčić

Izdavač: MEANDARMEDIA

Godina: 2010.

ISBN 978-953-7355-56-2

Knjiga obrađuje tematiku upravljanja kulturnim dobrima te njihovo korištenje i gospodarsku valorizaciju. Uvodno, definira pojam kulturne baštine, opisuje povijest te kompleksnost pojma te promjene vrijednosti koje se događaju s vremenom. Upravljanje kulturnom baštinom je grana upravljanja kulturnim resursima, a označava sustavnu brigu o održavanju kulturne vrijednosti kulturnih dobara kako bi sadašnje i buduće generacije mogle u njima uživati. Krećući od te postavke, djelo određuje ciljeve upravljanja kulturnom baštinom te objašnjava utjecaj vlasništva na proces upravljanja. Kulturna dobra ne mogu u stvarnosti ‘živjeti’ u svijesti građana koji ih baštine ukoliko ih sami i ne koriste. I u povijesti su ona bila korištena u razne svrhe (religiozne, vojne, industrijske itd.), a u suvremeno vrijeme najčešće se koriste u društveno-administrativne, kulturne ili ekonomske svrhe. Posebno su zanimljive kulturne i ekonomske svrhe koje se mogu i integrirati u vidu turizma baštine odnosno kulturnog turizma kako bi kulturno dobro mogli i gospodarski valorizirati. Očuvanje kulturnih dobara osnovni je preduvjet za njihovu snažniju gospodarsku valorizaciju pa se djelo posebno bavi potrebom konzervacije, njenom tipologijom, procesom i izazovima. Konkretan proces upravljanja kulturnim dobrima opisan je kroz upravljanje materijalnim odnosno nematerijalnim pojavnostima baštine. Opisuju se procesi upravljanja samim dobrom, ljudskim resursima, posjetiteljima te lokalnim stanovništvom koje baštinu mora ‘osjećati’ svojom da bi ta baština mogla živjeti i za buduće generacije odnosno da bi se dostojno predstavila posjetiteljima. Upravo u predstavljanju baštine veliku ulogu ima interpretacija pa se objašnjavaju njena osnovna načela, planiranje, mediji te naglašavaju kulturno i socijalno osjetljive interpretacije. Konačno, posebno poglavlje posvećuje se marketingu kulturnih dobara kao sredstvu pridobivanja posjetitelja.

Share:
Skip to content