nestandardni rad

Autori: Hrvoje Butković i Višnja Samardžija u suradnji s Ivanom Skazlić i Ivanom Čavar

Izdavač: Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO)

Godina: 2018.

Objavljeno je hrvatsko dopunjeno izdanje knjige „Nestandardni rad u Hrvatskoj: izazovi i perspektive u odabranim sektorima“. Prethodno knjiga je u rujnu 2016. bila publicirana na engleskom. Publikacija razmatra djelovanja sindikata i poslodavaca vezano uz nestandardni rad nakon izbijanja krize u sektorima graditeljstva, metalne industrije, trgovine na malo, javnog zdravstva i agencijskog rada. Statistički podaci ažurirane publikacije obuhvaćaju i vrijeme nakon izlaska iz recesije, te ukazuju na nastavak ali i na stanovite promjene krizom uzrokovanih trendova. Istraživanje je provedeno u sklopu  međunarodnog istraživačkog projekta ‛PRECARIR – Porast dualnog tržišta rada: borba protiv prekarnog zapošljavanja u novim državama članicama putem industrijskih odnosa’ kojega je financirala Europska komisija, Opća uprava za zapošljavanje socijalna pitanja i inkluziju. PRECARIR projekt provodio  se od prosinca 2014. do rujna 2016. godine.

Share:
Skip to content