11. prosinca 2014. u prostorijama knjižnice Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) održana je prva radionica projekta ˝Mreže javne komunikacije u Hrvatskoj: medijatizacija javne sfere i izazovi novih medija˝ (NETCOMM). Projekt se od 1. rujna 2014. provodi pri Odjelu za kulturu i komunikacije Instituta pod vodstvom dr. sc. Nade Švob-Đokić. Projekt u trogodišnjem trajanju financira Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ). Nakon pozdravnog govora ravnateljice Instituta dr. sc. Sanje Tišme, na radionici je predstavljen prvi teorijski izvještaj projekta. Paško Bilić, Nada Švob-Đokić i Ivan Balabanić u izvještaju analiziraju teorijsku osnovu i pozadinu ključnih termina koji će se koristiti u istraživačkim aktivnostima. Paško Bilić je predstavio analizu termina koji uključuju medijatizaciju, javnu sferu, medijske organizacije, medijsku proizvodnju i medijske publike. Namjena je teorijskog izvještaja bila iznijeti niz radnih definicija koje će se koristiti u interpretaciji i fokusu na specifična pitanja u empirijskom dijelu studije. Također je predstavljena kratka analiza okvira javne medijske politike te su izneseni temeljni strukturni podaci o internetu u Hrvatskoj. Kao  diskutant na radionici je sudjelovao prof. dr. sc. Slavko Splichal sa Sveučilišta u Ljubljani. Prof. Splichal se posebno osvrnuo na paralelne procese medijatizacije i internetizacije te istaknuo da se u istraživanjima treba više fokusirati na promjene do kojih dolazi u civilnom društvu kao i u svakodnevnom životu građana. Nakon osvrta diskutanta održana je rasprava o temeljnim dimenzijama projekta i budućim koracima u istraživanju.

Share:
Skip to content