S obzirom na aktualnu situaciju i nužno oslanjanje na sredstva iz fondova Europske unije (EU), kao ključne raspoložive financijske izvore za prevladavanje krize izazvane pandemijom bolesti COVID-19, analizirajući proteklo razdoblje, vidljivo je da je, slijedom novih okolnosti, sada još izraženija potreba  neophodnog jačanja institucionalnih kapaciteta za kvalitetno upravljanje javnim politikama. Jedna od trenutno aktualnih je svakako politika razvoja turizma. U nacionalnoj omotnici Republici Hrvatskoj alocirano je  nešto više od 12,6 milijardi eura kroz Višegodišnji  financijski proračun u okviru kohezijske politike. Tom iznosu treba dodati i 9,4 milijarde eura kroz instrument EU sljedeće generacije EU (Next generation EU), pri čemu će u obliku nepovratnih sredstava Republici Hrvatskoj biti na raspolaganju 5,9 milijardi eura, dok bi 2,35 milijardi eura bilo u obliku zajmova te 1,15 milijardi eura kroz razne programe iz Fonda za oporavak i otpornost. Ključno je pitanje hoće li se raspoloživa financijska sredstva iskoristiti na najbolji mogući način i  što je nužno za uspješnu  apsorpciju  i korištenje sredstava u svrhu postizanja strateški značajnih razvojnih utjecaja. Na razmatranom primjeru Ministarstva turizma i sporta vidljivo je koliko je važno unaprijediti upravo kompetencije i sposobnosti za strateško planiranje i primjenu integriranog pristupa u oblikovanju i provedbi turističke politike, a za što je od presudne važnosti jačanje međuresorske suradnje radi postizanja komplementarnosti mjera u okviru tematskih nadovezanih strateških programa pojedinih tijela državne uprave.  Vrednovanje u tijeku i nakon provedbe strateških programa je izuzetno bitan alat koji olakšava realizaciju spomenutog te može biti od koristi prilikom prevladavanja niza postojećih izazova. Globalna ekonomska kriza izazvana pandemijom bolesti COVID-19 ukazala je na činjenicu kako se nacionalno gospodarstvo ne smije najvećim dijelom temeljiti na uslužnim djelatnostima i turizmu. Posebice ne na turizmu „sunca i mora“, čija se „uspješnost“ u Republici Hrvatskoj dugi niz godina mjeri samo praćenjem registriranog broja dolazaka i noćenja turista. Kako bi se na najbolji mogući način iskoristila europska sredstva, važno je investirati u programe i strateške projekte koji omogućavaju stabilan, kontinuiran i održiv rast i razvoj, s nužnim odmakom od dosadašnjih dominantnih ulaganja u temeljnu infrastrukturu, te okretanjem prema uvođenju novih inovativnih proizvoda, razvoju selektivnih oblika turizma, slijedeći izvrsne primjere razvijenijih zemalja članica EU-a i drugih.

Poveznica:

IRMO aktualno 21/2021

Arhiva: IRMO aktualno

Share:
Skip to content