U novom broju IRMO aktualno autori Iva Tolić Mandić, Hrvoje Butković i Sanja Tišma analiziraju izazove unutar sektora cestovnog prometa u Hrvatskoj povezane s praksom upućivanja radnika. Širenjem Europske unije sredinom 90-ih godina prošlog stoljeća istaknula se potreba za regulacijom prakse upućivanja radnika, što je tada učinjeno putem Direktive 96/71/EC o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga. U travnju 2020. godine, Vijeće Europske unije donijelo je opsežnu reformu propisa koji se odnose na sektor cestovnog prometa, poznatu kao Paket za mobilnost. Cilj ovog reformskog paketa bio je poboljšanje uvjeta rada vozača u cestovnom prometu, uvođenje posebnih pravila o upućivanju vozača u međunarodnom prijevozu te ažuriranje odredbe o pristupu tržištu prijevoza tereta. Istraživanje učinka Paketa mobilnosti u Hrvatskoj provedeno je u okviru MIPACT projekta financiranog sredstvima  Europskog socijalnog fonda. Nalazi provedenog istraživanja upućuju na nedostatak svijesti među radnicima o postojećoj regulativi, pri čemu većina nije upoznata niti sa europskim niti sa nacionalnim propisima. Poslodavci, koji su općenito upoznati s postojanjem europskih direktiva, nemaju dovoljno znanja o nacionalnim propisima i s time povezanim adiminstrativnim zahtjevima i procesima. Također, istraživanje ukazuje na vrlo ograničeno sudjelovanje radnika u donošenju odluka unutar poduzeća. Što se tiče uvjeta rada i zapošljavanja,  provedena anketa evidentirala je različitu razinu znanja radnika i poslodavaca, u pogledu načina određivanja plaća i regulacije drugih aspekata kao što su zdravstveni pregledi i obuka. Poslodavci su skloni precijeniti svoje razumijevanje postojećih propisa, što ukazuje na potrebu za dodatnom edukacijom. Općenito, istraživanje je pokazalo da postoji potreba za boljom edukacijom kako  poslodavaca tako i radnika o primjeni zakona i propisa koji se odnose na upućivanje radnika, kao i s time povezanih uvjeta rada.

POVEZNICA:

IRMO aktualno 39

Arhiva: IRMO aktualno

Share:
Skip to content