Natječaj se mijenja na način da se u uvjetima riječi ” polje informacijske i komunikacijske znanosti” zamjenjuju riječima ” polje ekonomija”

Share:
Skip to content