Dr. sc. Damir Demonja i dr. sc. Pavlo Ružić objavili su rad “Contribution to the research of sustainable tourism development concept in the example of Istria (Croatia)”, u časopisu Scientific Annals of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi  – Economic Sciences Section iz Iasia, Rumunjska. Časopis objavljuje Sveučilište Alexandru Ioan Cuza iz Iasia, Rumunjska, a indeksira se u bazi SCOPUS. U članku se identificiraju, evaluiraju i predviđaju činitelji koji podržavaju i omogućavaju održivi razvoj turizma u Istri. Istraživanje se temeljilo na komparativnoj i SWOT analizi. Rezultati su potvrdili da se elementi koncepta održivog razvoja primjenjuju u turizmu Istre, as različitim intenzitetom i kroz različite aktivnosti.
Cjeloviti rad dostupan je na poveznici: Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi  – Economic Sciences Section, Vol. 62, No. 2 (2015).

Share:
Skip to content