IRMO Brief br. 04/2017 ističe važnost „zamrznutih sukoba“ na području bivšeg Sovjetskog Saveza za sigurnosno okruženje u  Europi.  Ovi sukobi su u osnovi etnički, no razvili su se u instrument kojim se regija održava u političkom limbu.

Analizom se opisuje kako  Rusija  na osnovu iskustva koje je stekla kroz održavanje „zamrznutih sukoba“ provodi takvu politiku i dalje.  IRMO brief ističe rastuću ulogu EU u moderniziranju regije i identificira izglede za napredak.

Share:
Skip to content