Dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju iz Odjela za kulturu i komunikacije zajedno s Lorenom Ujević i Dr. Ingeborg Matečić s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu objavile su članak pod naslovom „Can Cultural Tourism Foster Social Well-being? The Case of the Museum of Broken Relationships“ u Proceedings of FEB Zagreb 12th International Odyssey Conference on Economics and Business koji se indeksira u WoS-u i EconLit-u.

Sažetak:

Posljednja dva desetljeća 21. stoljeća bilježe veliku potražnju za turističkim doživljajima i praktički ih sve vrste turizma nastoje ponuditi. Kulturni turizam nije iznimka. Štoviše, muzeji su pokazali posebnu sklonost postavljanju senzornih izložbi, što dovodi do emocionalnog uzbuđenja. Emocionalna iskustva često dovode do zadovoljstva posjetitelja, a u nekim slučajevima i do subjektivnog blagostanja. Štoviše, rezultati postojećih studija pokazuju da postoji jasna veza između (emocionalnih) iskustvava u turizmu i subjektivnog blagostanja. Blagostanje ima različite aspekte (subjektivni, objektivni, društveni), a postojeća istraživanja nisu ih uspjela podjednako adresirati. Blagostanje koje pružaju (kulturno-) turističke atrakcije gotovo je u potpunosti istraživački zanemareno. Ovaj se rad usredotočuje na odnos između kulturno-turističkih atrakcija i društvenog blagostanja. Namjera mu je pridonijeti smanjivanju nedostatka znanja o društvenom blagostanju u (kulturnom) turizmu, a poseban je fokus stavljen na mjerenje povjerenja turista u druge ljude nakon posjeta muzejskoj izložbi. Istraživanje se temelji na studiji slučaja Muzeja prekinutih veza (MPV) u Zagrebu, Hrvatska, posebno odabranoj zbog središnje teme ljubavi i gubitka i usredotočenosti na emocionalna iskustva. Cilj je bio steći uvid u odnos između doživljaja ovog muzeja i društvenog blagostanja; pretpostavljalo se da promatranje tuđih priča o ljubavi i gubitku može stvoriti osjećaj za dijeljenje sličnih iskustava i posljedično utjecati na povjerenje u druge. To je u izravnoj vezi s društvenim blagostanjem, jer je povjerenje jedna od njegove dvije komponente. Kvantitativno istraživanje osmišljeno je pomoću upitnika koji koristi Likertovu skalu u 11 točaka. Upitnik se usredotočio na osjećaje povjerenja u druge ljude nakon razgledavanja izložbe o tuđim ljubavnim neuspjesima predstavljene u MPV-u. Upitnik je podijeljen turistima, tj. posjetiteljima MPV-a nakon posjeta izložbi. Rezultati studije potvrdili su pretpostavku i pokazali moguću vezu između povjerenja u druge ljude i ove vrste kulturno-turističkog proizvoda. Nalazi bi mogli potaknuti kulturno-turističke menadžere na korištenje posebno dizajniranih kulturno-turističkih proizvoda u poticanju društvenog blagostanja. Na taj se način kulturno-turističke atrakcije mogu promatrati i u svjetlu njihove potencijalne uloge u ponudi proizvoda u terapijske svrhe.

Rad je dostupan u otvorenom pristupu na sljedećoj poveznici: https://drive.google.com/file/d/161-Nz6JuGDyQy0iX3K3DIfsui6yMWD0o/view

Share:
Skip to content