Dr. sc. Sanja Tišma znanstvena savjetnica u trajnom izboru s Instituta za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba, dr. sc. Danijel Baturina znanstveni suradnik sa Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Maja Janković, stručna suradnica u znanosti s Instituta za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba i dr. sc. Damir Demonja, znanstveni savjetnik u trajnom izboru s Instituta za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba objavili su znanstveni članak, kategoriziran kao prethodno priopćenje pod naslovom Braniteljske socijalno-radne zadruge kao potencijalni model društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj u znanstvenom časopisu „Nova prisutnost – Časopis za intelektualna i duhovna pitanja“. Časopis je indeksiran u bazama CSA Sociological Abstracts database, DOAJ, EBSCO, ERIH Plus, Web of Science Core Collection (WoSCC) – Emerging Sources Citation Index (ESCI), HRČAK, Index Copernicus, Religious & Theological Abstracts (Myerstown, USA), SCOPUS, Worldwide Political Science Abstracts, s čimbenicima odjeka u prvom (Q1) (religijske znanosti) i drugom (Q2) kvartilu (filozofija).

Cjeloviti tekst dostupan je na poveznici: https://hrcak.srce.hr/file/441904.

Sažetak

Društveno poduzetništvo kao novi način poslovanja područje je spajanja poduzetničkih    praksi iz poslovnog svijeta i vrijednosti povezanih s društvenom odgovornosti i načelima održivog razvoja. Braniteljske zadruge i zadruge ratnih veterana globalno su prepoznati modeli razvoja društvenog poduzetništva. Usprkos dugoj tradiciji zadrugarstva u Republici Hrvatskoj (RH), ono još uvijek nije široko korišteni poslovni model. Cilj istraživanja predstavljenoga u ovome radu je da se analizom stanja i praksi ukaže na potencijal koji braniteljske udruge i zadruge imaju kao značajan oblik društvenog poduzetništva u hrvatskom kontekstu u perspektivi društvenih poduzeća za radnu integraciju. S obzirom da ova tema u hrvatskoj znanosti do sada nije bila primjereno istraživana, provedeno recentno istraživanje pokazuje kako bi braniteljske socijalno radne zadruge mogle doprinijeti razvoju društvenog poduzetništva u RH, ostvarenju održivog i društveno odgovornog poslovanja te socijalnoj i radnoj integraciji ranjivih skupina.

Share:
Skip to content