IRMO znanstvenice Daniela Angelina Jelinčić i Sanja Tišma objavile su izvorni znanstveni članak u časopisu European Journal of Geography koji se referira u bazi Scopus. Članak pod naslovom „Tourism Innovation in the Adriatic-Ionian Region: Questioning the Understanding of Innovation“ analizira projekte financirane u okviru Strategije Europske unije za Jadransko-jonsko područje, a na temu inovacija u održivom turizmu. Analizira se njihov inovacijski kapacitet i predlažu moguće intervencije u javne politike. Rezultati istraživanja detektiraju nejednaku geografsku distribuciju i financijske poticaje za inovativne projekte, kao i nedostatno razumijevanje koncepta inovacije. Iako su financijski poticaji za inovacije dobrodošli, ne jamče inovativna rješenja. Umjesto toga, potrebno je osigurati učinkovito upravljanje, kako bi se izbjegla prosječna rješenja. Članak donosi i smjernice za rast i poboljšanja u razvoju inovacija u održivom turizmu u Jadransko-jonskom području.

Share:
Skip to content