IRMO znanstvenik Hrvoje Butković objavio je u koautorstvu sa Janom Czarzastyem i Adamom Mrozowickijem sa Varšavske škole za ekonomiju znanstveni članak pod naslovom “Gains and pitfalls of coalitions: Societal resources as sources of trade union power in Croatia and Poland” u časopisu European Journal of Industrial Relations (EJIR). Članak analizira što se događa kada su sindikati prisiljeni graditi političke koalicije zbog nedostatka drugih resursa moći te koje su opasnosti i dobrobiti takvog djelovanja. Članak je dio posebnog izdanja EJIR-a o sindikalnim inovacijama u Srednjoj i Istočnoj Europi koje su uredile Magdalena Bernaciak, Marta Kahancová i Aurora Trif.

Znanstveni časopis European Journal of Industrial Relations je glavni forum na engleskom jeziku za analizu ključnih razvoja u europskim industrijskim odnosima i njihovim teorijskim i praktičnim implikacijama. Časopis je indeksiran u Scopusu i Social Sciences Citation Indexu koji je dio Web of Science Core Collection.

Članak možete pročitati na sljedećoj poveznici: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/09596801221138776

Share:
Skip to content